STÄDINFO

STÄDINFO


Här återfinns information om föreningens olika städområden, städlag, fördelning av arbetsuppgifter, protokoll från städledarmöten, mm.


   Städdag på Hannesvägen 11:e maj 2018

Korvgrillning efter rotuppdragning den 22:a april 2017.

Utläggning av flis 6:e Sep 2014 på Norra Stigen mellanMökulla och Kantarell

Städdag på Champinjonvägen 26:e April 2014

Städdag på kantarellvägen 3:e Maj 2013