FORNBO

Fornbo samfällighetsförening

Koordinater 59°6′47″N 16°41′5″Ö

Metartävling den 11:e Juli nere vid båtbryggorna mellan klockan 11.00 och 12.00.
Kom i tid så ni hinner rigga er utrustning 😊


Under vecka 27 & 28 kommer de planerade pumpstationernas läge markeras ut på Fornbo.
Även provborningar kommer att utföras för att avgöra nivån på berg där pumpstationerna skall placeras.
Senaste mötesanteckningarna hittar ni under fliken VATTEN/AVLOPP.

Under semesterperioden vecka 28-32 så har sörmland vatten inte möjlighet att återkoppla på eventuella

samtal och mail som kommer till deras kundservice. 

Däremot kommer alla som lämnar meddelande att få återkoppling under vecka 33 efter semestern.

I år fick vi ställa in städledarmötet men vi hoppas att ni ändå kommer att se till att det är fint runt omkring er.
De områden som resp städområde har ansvar för finner ni under fliken STÄDINFO.

 

 

Beträffande årsmötet har vi följande att rapportera:

Det blir inget årsmöte i juni 2020. Vi planerar för ett årsmöte 5:e september, styrelsen återkommer om hur de kommer gå till med tanke på restriktion om folksamling på max 50 personer.
Däremot måste en del av årsavgiften betalas in sista juli 2020 för att verksamheten ska fungera. Styrelsen har föreslagit ett belopp om 3500kr.

Stämmohandlingar kommer att skickas ut inom kort.

Information om gamla väg 55


Flens kommun har beslutat (vid fullmäktigemöte 26 oktober) att själva ta över ansvaret för väghållningen i fortsättningen och busslinjerna (430 och 700)  kommer att trafikera vägen som tidigare.2019
Presentation samt protokoll från från ordinarie föreningsstämma 2019-06-07


2018

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018

Presentation från ordinarie föreningsstämma 2018-06-09

Presentation ang Detalj plandering 2018-06-09

Protokoll från extrastämma 2018-01-20


2017

Protokoll med arbetsplan samt

presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 10:e juni 2017


Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 4:e juni 2016.Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 13:e juni 2015.

Kommunalt vatten och avlopp:Välkommen till Fornbo samfällighetsförenings sida på nätet www.fornbo.se. Här hittar du den senaste information om relevanta nyheter. Sidorna är till för alla er som bor, vistas eller bara besöker hjärtat av Sörmland - Fornbo!


/ Trevlig läsning,  Styrelsen


PS. Du kan alltid komma i kontakt med någon av oss genom att maila på styrelsen@fornbo.se    DS.


Copyright ©  All Rights Reserves Fornbo samfällighet 2014