FORNBO


Infobrev angående Nybyggnation av Vatten och avlopp till Fornbo.

Infobrev_01.pdf (2021-04-08)

Infobrev_02.pdf (2021-06-09)
Infobrev_05.pdf (2021-08-20)

Infobrev_06.pdf (2021-09-09)

Infobrev_07.pdf (2021-10-15)

Infobrev_08.pdf (2021-11-09)

Infobrev_09.pdf (2021-11-26)

Infobrev_10.pdf (2021-12-23)
Information från Sörmland Vatten och Avfall AB: 2021-09-23

Information kring det pågående arbetet med Sjöledningarna i Nedingen.

 

Lindesberg, entreprenören som arbetar med överföringsledningarna, håller nu på med att svetsa och vikta sjöledningen som ska ligga i Nedingen, vartefter den svetsas bojas den och läggs ut i sjön.

Ledningarna är som sagt bojade men pga. av vikterna kan ledningarna bitvis sjuka ner under vattenytan och vara svåra att se så vi vill därmed be dem som är ute med sina båtar att vara observanta på detta.

Anneli Ekström

Entreprenadingenjör

Protokoll från årets stämma finns nu längs ned på denna sida.


Rishögen
en av rishögarna längst med Fornbovägen är nu avmarkerad med röd/vitt band.
Denna hög skall nu torka för att kunna brännas på värmekraftverk under vinter,
så inget nytt ris skall läggas på denna hög.
Viktig information (2021-08-18)

Nu har vi fått provsvaren på de båda Vattenproven som vi tagit efter våra åtgärder att byta filter och att justera kloreringen av det filtrerade vattnet 

Både det Biologiska och Kemiska proverna är godkända
och vattnet är nu tjänligt och kan konsumeras och användas vid matlagning

Provrapport:
Provrapport 21351695 klar Märkning Fornbo 25.pdf


Med vänlig hälsning

Leif Warbrandt Styrelsen

 Fornbo årsstämma är planerad till 28:e augusti

Handlingar/kallelse hittar ni här!  Årsmöte 2021 

Plats: Planerat att hållas vid stora badet.

Medlemsavgift 5000 kr även 21/22 sätts in senast 31 juli-21 på bankgiro 5502 -3790
KRÄFTFISKET I FORNBO 2021.

Med start onsdagen den 4 augusti 2021 kl. 15.00.

 

Endast föreningens egna burar får användas.

Vid varje tillfälle får tomtägare hyra 5 st. burar á 10 kr per st. Ytterligare burar kan få hyras om det finns lediga burar kvar.

Kräftor mindre än 11cm får inte tas upp.  Betalning ska ske vid hämtningen av burarna, gärna med swish. Borttappad bur ska ersättas med 200 kr.

Ansvariga för uthyrningen och bokningar är:

 

Stefan Håkansson             tomt 89, tel. 0702-93 61 41

Kenneth Siverby               tomt 90, tel. 0730-73 20 55

Gunnar Anderlund           tomt 50, tel. 0733-747903


Kommunen har kommit med ett nytt förslag på detalajplan.
Denna finns uppsatt på ladan kortsida.


Informationsmöte Fornbo VA

Onsdagen den 10 mars 2021 hölls ett informationsmöte för boende i Fornbo.

Här kan du ta del av presentationen från mötet: Fornbo 10 mars 2021

Här finns frågor och svar: Allmänt VA i Fornbo

Här finns en inspelning av informationsmötet om utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Fornbo.

Klicka här för att se mötet!


Service på vattenverket.
Filterbyten mm har genomförts och nästa vecka på onsdag 28:e okt planeras rengörning av vattentanken.
Detta medför att vattnet kommer tillfälligt stängas av samt att det kommer vara brunt vatten i ledningana som behöver spolas ut innan klart vatten kommer igen.
En mer detaljerad rapport kan läsas här 
Rapport från vattenverket 22 okt.pdfNi som vill ha hjälp med att ploga upp och infarter på era tomter, kontakta Arne Eriksson.
Han nås på mobil 073-7786882.
Årstämman i Fornbo Samfällighetsförening hölls lördagen 5 september kl 11:00 vid Stora badet. 

Länk till stämmohandlingar och protokoll hittar ni nere till vänster på denna sida.


Stämman beslöt årsavgiften till 5000 kr som skall betalas senast sista september 2020.

Detta betyder att de som redan betalat in 3500 sek har 1500 sek kvar att betala in.

Inbetalningsavi kommer inte skickas ut, utan betalningen skall göras till Bank-giro 5502-3790.

Som "meddelande" skriver ni ert tomtnummer.


Information om gamla väg 55


Flens kommun har beslutat (vid fullmäktigemöte 26 oktober) att själva ta över ansvaret för väghållningen i fortsättningen och busslinjerna (430 och 700)  kommer att trafikera vägen som tidigare.2021.
Protokoll samt EkonomirapportBR
EkonomirapportRR

från från ordinarie föreningsstämma 2021-08-28
Kontaktlista


2020.

Presentation samt protokoll från från ordinarie föreningsstämma 2020-09-05


2019
Presentation samt protokoll från från ordinarie föreningsstämma 2019-06-07


2018

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018

Presentation från ordinarie föreningsstämma 2018-06-09

Presentation ang Detalj plandering 2018-06-09

Protokoll från extrastämma 2018-01-20


2017

Protokoll med arbetsplan samt

presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 10:e juni 2017


Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 4:e juni 2016.Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 13:e juni 2015.

Kommunalt vatten och avlopp:Välkommen till Fornbo samfällighetsförenings sida på nätet www.fornbo.se. Här hittar du den senaste information om relevanta nyheter. Sidorna är till för alla er som bor, vistas eller bara besöker hjärtat av Sörmland - Fornbo!


/ Trevlig läsning,  Styrelsen


PS. Du kan alltid komma i kontakt med någon av oss genom att maila på styrelsen@fornbo.se    DS.