FORNBO

Infobrev angående Nybyggnation av Vatten och avlopp till Fornbo.

Infobrev_01.pdf (2021-04-08)

Infobrev_02.pdf (2021-06-09)


Fornbo årsstämma är prel planerad till 28:e augusti

Handlingar/kallelse skickas ut under juni! 

Plats: Planerat att hållas vid stora badet.


Metartävling vid båtbryggona kommer att hållas den 10:e juli!

Start kl 11.00 till 12.00 som vanligt, så kom i tid så ni hinner rigga er utrustning innan startskottet.
Vid frågor kontakta Stefan Håkansson.

Informationsmöte Fornbo VA

Onsdagen den 10 mars 2021 hölls ett informationsmöte för boende i Fornbo.

Här kan du ta del av presentationen från mötet: Fornbo 10 mars 2021

Här finns frågor och svar: Allmänt VA i Fornbo

Här finns en inspelning av informationsmötet om utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Fornbo.

Klicka här för att se mötet!


Service på vattenverket.
Filterbyten mm har genomförts och nästa vecka på onsdag 28:e okt planeras rengörning av vattentanken.
Detta medför att vattnet kommer tillfälligt stängas av samt att det kommer vara brunt vatten i ledningana som behöver spolas ut innan klart vatten kommer igen.
En mer detaljerad rapport kan läsas här 
Rapport från vattenverket 22 okt.pdfNi som vill ha hjälp med att ploga upp och infarter på era tomter, kontakta Arne Eriksson.
Han nås på mobil 073-7786882.
Årstämman i Fornbo Samfällighetsförening hölls lördagen 5 september kl 11:00 vid Stora badet. 

Länk till stämmohandlingar och protokoll hittar ni nere till vänster på denna sida.


Stämman beslöt årsavgiften till 5000 kr som skall betalas senast sista september 2020.

Detta betyder att de som redan betalat in 3500 sek har 1500 sek kvar att betala in.

Inbetalningsavi kommer inte skickas ut, utan betalningen skall göras till Bank-giro 5502-3790.

Som "meddelande" skriver ni ert tomtnummer.


Information om gamla väg 55


Flens kommun har beslutat (vid fullmäktigemöte 26 oktober) att själva ta över ansvaret för väghållningen i fortsättningen och busslinjerna (430 och 700)  kommer att trafikera vägen som tidigare.2020.

Presentation samt protokoll från från ordinarie föreningsstämma 2020-09-05


2019
Presentation samt protokoll från från ordinarie föreningsstämma 2019-06-07


2018

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018

Presentation från ordinarie föreningsstämma 2018-06-09

Presentation ang Detalj plandering 2018-06-09

Protokoll från extrastämma 2018-01-20


2017

Protokoll med arbetsplan samt

presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 10:e juni 2017


Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 4:e juni 2016.Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 13:e juni 2015.

Kommunalt vatten och avlopp:Välkommen till Fornbo samfällighetsförenings sida på nätet www.fornbo.se. Här hittar du den senaste information om relevanta nyheter. Sidorna är till för alla er som bor, vistas eller bara besöker hjärtat av Sörmland - Fornbo!


/ Trevlig läsning,  Styrelsen


PS. Du kan alltid komma i kontakt med någon av oss genom att maila på styrelsen@fornbo.se    DS.