FORNBO


Infobrev angående Nybyggnation av Vatten och avlopp till Fornbo.

Infobrev_01.pdf (2021-04-08)

Infobrev_02.pdf (2021-06-09)
Infobrev_05.pdf (2021-08-20)

Infobrev_06.pdf (2021-09-09)

Infobrev_07.pdf (2021-10-15)

Infobrev_08.pdf (2021-11-09)

Infobrev_09.pdf (2021-11-26)

Infobrev_10.pdf (2021-12-23)

Infobrev_11.pdf (2022-01-28)

Infobrev_12.pdf (2022-02-18)

Infobrev_13.pdf (2022-03-18)

Infobrev_14.pdf (2022-04-22)

Infobrev_16.pdf (2022-06-23)
Infobrev_17.pdf (2022-08-09)
Infobrev_19.pdf (2022-10-13)
Ordinarie föreningsstämma för Fornbo
Hölls lördagen den 11 juni kl 11.00 vi stora badet.

Stämman beslöt att årsavgiften för år 2022 är 4500kr
Avgiften ska ha betalts in 31/7 på bankgiro 5502 - 3790.

Protokoll och handlingar hittar ni nere till vänster på denna sida.


Den nya detaljplanen för Fornbo fritidshusområde vann laga kraft 2022-04-17

Ni hittar den under fliken "Detaljplan".


Anslutning av vatten och avlopp.

Några entreprenörer har kontaktat styrelsen och anmält att de kan ge offert för att gräva och ansluta in vatten och avlopp på tomter. Deras kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Planen är att kommunens ledningssystem skall vara slutbesiktigat november 2022, sedan har vardera fastighetsägare ett år på sig att ansluta.Södermännen

Johan Iwerbo 016-123500 Johan.iwerbo@sodermannen.se
För kostnadsfri offert https://offert.sodermannen.com/ Lösenord: 7lBw5


Mählqvist Rör Flen
Roger Nilsson 0157-27762 roger@mahlqvist.se


Schakt & Transport i Sörmland
Gustav Weidman 070-3459802 gustav@gwab.se
Jens Dolk jens@dolkarnasentreprenad.se


Nässelgrundet
Mikael Johansson 070-6476530 mikael.johansson@nasselgrundet.com


Lundberg&Johnsson Rör AB

Torbjörn Fredriksson 0157-10061


Åkersnäs Gräv och Lantbruk

Lars Ingvarsson 070-7102560
Infobrev från Södermännen ang avgrävning av fiber/vatten

Info1.1.pdf (2022-02-04)

Information från Sörmland Vatten och Avfall AB: 2021-09-23

Information kring det pågående arbetet med Sjöledningarna i Nedingen.

 

Lindesberg, entreprenören som arbetar med överföringsledningarna, håller nu på med att svetsa och vikta sjöledningen som ska ligga i Nedingen, vartefter den svetsas bojas den och läggs ut i sjön.

Ledningarna är som sagt bojade men pga. av vikterna kan ledningarna bitvis sjuka ner under vattenytan och vara svåra att se så vi vill därmed be dem som är ute med sina båtar att vara observanta på detta.

Anneli Ekström

Entreprenadingenjör 

Informationsmöte Fornbo VA

Onsdagen den 10 mars 2021 hölls ett informationsmöte för boende i Fornbo.

Här kan du ta del av presentationen från mötet: Fornbo 10 mars 2021

Här finns frågor och svar: Allmänt VA i Fornbo

Här finns en inspelning av informationsmötet om utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Fornbo.

Klicka här för att se mötet!


Information om gamla väg 55


Flens kommun har beslutat (vid fullmäktigemöte 26 oktober) att själva ta över ansvaret för väghållningen i fortsättningen och busslinjerna (430 och 700)  kommer att trafikera vägen som tidigare.2022.

Protokoll och handlingar från från ordinarie föreningsstämma 2022-06-11


2021.
Protokoll samt EkonomirapportBR
EkonomirapportRR

från från ordinarie föreningsstämma 2021-08-28
Kontaktlista


2020.

Presentation samt protokoll från från ordinarie föreningsstämma 2020-09-05


2019
Presentation samt protokoll från från ordinarie föreningsstämma 2019-06-07


2018

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018

Presentation från ordinarie föreningsstämma 2018-06-09

Presentation ang Detalj plandering 2018-06-09

Protokoll från extrastämma 2018-01-20


2017

Protokoll med arbetsplan samt

presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 10:e juni 2017


Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 4:e juni 2016.Protokoll med arbetsplan samt presentation från ordinarie föreningsstämma för fornbo Samfällighetsförening den 13:e juni 2015.

Kommunalt vatten och avlopp:Välkommen till Fornbo samfällighetsförenings sida på nätet www.fornbo.se. Här hittar du den senaste information om relevanta nyheter. Sidorna är till för alla er som bor, vistas eller bara besöker hjärtat av Sörmland - Fornbo!


/ Trevlig läsning,  Styrelsen


PS. Du kan alltid komma i kontakt med någon av oss genom att maila på styrelsen@fornbo.se    DS.