VATTEN/AVLOPP

Fornbo samfällighetsförening

Koordinater 59°6′47″N 16°41′5″Ö

Läs mer om kommande vatten och avlopp på www.sormlandvatten.se

I vänstermenyn under fliken Vatten och avlopp finns en särskild hänvisning till projektetMinnesanteckningar från möte kring pumpstationernas läge i Fornbo 2020-06-12.

Möte Sörmland Vatten 200612.pdf

Komplettersande information ang gångstigarnas återställande.
Gångstigar 200612.pdfHär hittar ni Informationsbrev nr 3 från Sörmlands vatten som kom 28:a april 2020.


Här hittar ni dokument från presentationen som gjordes i ladan den 8:e juli 2019

Detaljplanen kommer att uppdateras med anledning av installation av kommunalt vatten och avlopp.

Bl a har styrelsen fått frågan om hur marken mellan väg och tomt skall hanteras.
Styrelsen har föreslagit att den skall betraktas som väg. Om den skall ingå i tomt måste ny tomtreglering ske för varje fastighet och det måste varje fastighetsägare betala.
Om det i framtiden kommer att finnas behov att bredda vägarna, finns då utrymme att göra det om marken betraktas som väg.


Sörmland Vatten och Avfall AB - Fornbo Fållökna Malmsjöberg.pdfVatten/avlopp
Resultat från provtagingar i Nedingen under 2011. nedingen provt 2011.pdf


Resultat från provtagingar i Nedingen under 2019-11-14. Provrapport 19502408.pdf


Copyright ©  All Rights Reserved Fornbo samfällighet 2014