Kontakter med Bryggföreningen


På årsmötet 2010 beslutades att båtiläggning årligen sker andra lördagen i maj och båtupptagning sista lördagen i september, 10.00.


Ordförande Stefan Håkansson, e-post stefanhakansson2@gmail.com eller telefon 0702-93 61 41


Kontaktperson för båtplatserna är Beatrice Gurell


Fornbo Kantarellvägen 53

              beatrice.gurell@gmail.comFöreningen har konto i Swedbank 8327 9704 6870 171


Stadgar antagna 2020


ORDNINGSREGLER


Årsmöte2020


Här hittar du bryggföreningens hemsida


Hantering av personuppgifter

För att kunna upplåta båtplatser i Fornbo ideella bryggförening på ett säkert sätt behöver styrelsen behandla medlemmarnas personuppgifter.

Vill du veta mer om hanteringen eller göra ändringar ska du kontakta styrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Styrelsen upprätthåller en förteckning med fastighetsnummer, båtplatsnummer, namn på innehavaren av båtplatsen, telefonnummer och e-post. Vi är måna om att uppgifterna är korrekta, felaktiga uppgifter ändras kontinuerligt. Endast uppgifter på aktiva medlemmar hanteras vilket innebär att medlem som avslutar sitt medlemskap raderas ur förteckningen. Denna delas inte med externa parter. Uppgifterna e-postas till medlemmarna och finns att nå under lösenordsskyddad flik på bryggföreningens hemsida. Endast medlemmar har tillgång till lösenordet. Personuppgifter lagras inte på annan plats.