SJÖ, BAD OCH BOLL

Bad och Boll


Här återfinns information om föreningensdområde "Sjö, bad och boll".


Ansvarig inom styrelsen är Tage Jansson

Fornbo Kremlavägen 30

0706-730826

tage.jansson@hotmail.com


Ulf Igergård

Fornbo Mökullavägen 134

073-3291280

cu.igergard@tele2.se

Den 9:e juli 2016 så invigdes boulebanan vid stora badet.